"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Ενημέρωση Πελατών

Συνεχής ενημέρωση των αποδόσεων και του χαρτοφυλακίου σας.

Δίκτυο Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Κανονιστικό Πλαίσιο
Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Έντυπα
Διαδικασία Παραπόνων
Aνακοινώσεις
 

Ερωτηματολόγιο - Επενδυτικό προφίλ

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο επιλέγοντας μία επιλογή ανά ερώτηση και συμπληρώνοντας και τις 5 ερωτήσεις. Θα μπορέσετε να δείτε το επενδυτικό σας προφίλ.

Η κατηγοριοποίησή σας είναι ενδεικτική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Ο επενδυτικός μου ορίζοντας είναι;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 : Από την επένδυσή σας προσδοκάτε κυρίως;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 : Ποιά είναι η χειρότερη απόδοση που μπορείτε να αποδεχθείτε σε κάποια χρονική στιγμή της επένδυσής σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 : Παρακάτω εμφανίζονται ποσοστά διακύμανσης της επένδυσή σας σε αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σε ποιο από αυτά θα προτιμούσατε να επενδύσετε;

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 : Ποια από τις ακόλουθες φράσεις περιγράφει καλύτερα τις επενδυτικές σας γνώσεις;