"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Ενημέρωση Πελατών

Συνεχής ενημέρωση των αποδόσεων και του χαρτοφυλακίου σας.

Ερωτηματολόγιο - Επενδυτικό προφίλ
Δίκτυο Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Κανονιστικό Πλαίσιο
Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Έντυπα
Aνακοινώσεις
 

Διαδικασία Παραπόνων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στόχος της Εταιρίας μας «GMM Global Money Managers Ltd» και του προσωπικού μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα των ΟΣΕΚΑ και πρωτίστως να μεριμνούμε για τα συμφέροντα των μεριδιούχων – πελατών μας. Δύναται όμως να προκύψουν παράπονα από τους πελάτες μας, η αποτελεσματική διαχείριση των οποίων αποτελεί σημαντική παράμετρο στην πελατοκεντρική πολιτική της Εταιρίας μας. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, ανέξοδα για τον πελάτη και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξέταση παραπόνου/καταγγελίας πελάτη, είναι η ακόλουθη:

Διαδικασία:

Το παράπονο/καταγγελία του πελάτη μπορεί να υποβληθεί στην Εταιρία μας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ως εξής:

α) είτε εγγράφως, στα γραφεία της Εταιρίας μας, Στασίνου 36, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία Κύπρος, Γραφείο 101,

β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@global-mm.com

Για την υποβολή των γραπτών παραπόνων, ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχετικό έντυπο υπόδειγμα, το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Εταιρίας μας, ή να κατεβάσει το έντυπο αυτό από το επάνω μέρος της σελίδας.

Μετά την ως άνω υποβολή του παραπόνου/καταγγελίας, ο επικεφαλής του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα προβεί σε διερεύνηση αυτού και, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας μας, θα συντάξει σχετική έκθεση, την οποία θα υποβάλει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η Εταιρία μπορεί να επικοινωνήσει μαζί με τον πελάτη, για να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες.

Η Εταιρία οφείλει να απαντήσει στον πελάτη εγγράφως εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του παραπόνου/καταγγελίας.

Όλα τα παράπονα/καταγγελίες τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και αρχειοθετούνται σε σχετικό αρχείο της Εταιρίας μας.

  Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Υποβολής Παραπόνου/Καταγγελίας εδώ