"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Ενημέρωση Πελατών

Συνεχής ενημέρωση των αποδόσεων και του χαρτοφυλακίου σας.

Ερωτηματολόγιο - Επενδυτικό προφίλ
Δίκτυο Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Έντυπα
Διαδικασία Παραπόνων
Aνακοινώσεις
 

Κανονιστικό Πλαίσιο

Νόμος 131(I)/2014 ενοποιημένος με Ν.11(Ι)/2015 που ρυθμίζει τους περί Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και Συναφή Θέματα του 2014

Νόμος 78(Ι)/2012 ενοποιημένος με Ν.88(I)/2015 που ρυθμίζει τους περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων