"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Ενημέρωση Πελατών

Συνεχής ενημέρωση των αποδόσεων και του χαρτοφυλακίου σας.

Ερωτηματολόγιο - Επενδυτικό προφίλ
Δίκτυο Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Κανονιστικό Πλαίσιο
Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Έντυπα
Διαδικασία Παραπόνων
Aνακοινώσεις
 

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συνιστά ενημερωτικό υλικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα προιόντα που αναλύονται στην ιστοσελίδα ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, βάσει των επενδυτικών χαρακτηριστικών και στόχων τους και της οικονομικής τους κατάστασης.

Οι απόψεις, που ενδεχομένως να διατυπώνονται στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. της GMM Global Money Managers Ltd. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται, και οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την GMM Global Money Managers Ltd ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.