"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Ενημέρωση Πελατών

Συνεχής ενημέρωση των αποδόσεων και του χαρτοφυλακίου σας.

Ερωτηματολόγιο - Επενδυτικό προφίλ
Δίκτυο Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Κανονιστικό Πλαίσιο
Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Έντυπα
Διαδικασία Παραπόνων
Aνακοινώσεις
 

Σύντομη Περιγραφή

...ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης περιουσίας διεθνώς

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν ένα εξαιρετικά διαδεδομένο και δημοφιλή θεσμό συγκέντρωσης κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές, τα οποία επενδύονται ως μία συλλογική περιουσία υπό κοινή διαχείριση, με βάση τους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών.

Αναλόγως του ποσού συνεισφοράς του, ο επενδυτής γίνεται κάτοχος του αντίστοιχου μέρους της κοινής περιουσίας, που ονομάζεται ενεργητικό του Α/Κ, με τη μορφή μεριδίων. Το ενεργητικό, με βάση τον τύπο του εκάστοτε Α/Κ, ακολουθεί μία προκαθορισμένη επενδυτική πολιτική, η οποία υλοποιείται μέσω των αποφάσεων της εξειδικευμένης και έμπειρης Επενδυτικής Επιτροπής, επενδυόμενο σε προϊόντα όπως ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίμων, Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα, Μετοχές κλπ.

Η απόδοση (κέρδος/ζημιά) του Α/Κ αναλογεί στους μεριδιούχους/επενδυτές σε ποσοστό ανάλογο του αριθμού μεριδίων που κατέχουν. Ο μεριδιούχος/επενδυτής έχει το δικαίωμα να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του και να λάβει το κεφάλαιο και τα τυχόν κέρδη του άμεσα, οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει.

Με τα αμοιβαία κεφάλαια, ο κάθε επενδυτής απολαμβάνει τα μεγάλα οφέλη που του παρέχει η ισχύς του συλλογικού κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας τόσο την επαγγελματική διαχείρισή του όσο και την πρόσβαση σε χρηματαγορές και μορφές επενδύσεων που δεν θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσει μόνος του.

Σημειώνεται ότι η επένδυση σε Α/Κ ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αρχικώς επενδεδυμένου κεφαλαίου.