"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

Πλεονεκτήματα

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή :

• Επαγγελματική διαχείριση περιουσίας
• Θεσμική ασφάλεια / Υψηλή προστασία
• Πρόσβαση σε όλες τις αγορές (χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές)
• Μεγάλο εύρος επιλογών που καλύπτει κάθε επενδυτικό προφίλ επενδυτή
• Μείωση κινδύνου μέσω της ευρείας διασποράς των επενδύσεων
• Συγκριτικά χαμηλά κόστη
• Συμμετοχή με μικρό αρχικό κεφάλαιο
• Άμεση ρευστότητα
• Πλήρης διαφάνεια στην ενημέρωση / Καθημερινή δημοσίευση τιμών των Α/Κ
• Απαλλαγή φόρου στο ποσό επένδυσης στο Α/Κ, καθώς και στην υπεραξία από πώληση μεριδίων του Α/Κ
• Απαλλαγή φόρου στο κέρδος που εισπράττει το Α/Κ από πώληση στοιχείων του ενεργητικού του, καθώς και στα μερίσματα που διανέμουν εταιρίες που έχει επενδύσει το Α/Κ