"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Ομολογιακό Α/Κ Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Ομολογιακό Α/Κ Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
Κατηγορία: Ομολογιακό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 3 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 35 bps.

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων μέσω επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (investment grade και άνω, από έναν τουλάχιστον διεθνή οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης), αλλά και καταθέσεων, σε όλες τις διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή τοκομεριδίων και τόκων.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο και προσδοκούν να αποκομίσουν κυρίως εισόδημα από τόκους και δευτερευόντως κεφαλαιακά κέρδη λόγω υπεραξίας, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ