"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Ομολογιακό Α/Κ High Yield

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Ομολογιακό Α/Κ High Yield
Κατηγορία: Ομολογιακό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 4 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 125 bps.

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, μέσω ανάληψης πιστωτικού κινδύνου, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους υψηλής απόδοσης και μέτριου έως υψηλού πιστωτικού κινδύνου, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διεθνείς οργανωμένες αγορές, καθώς και σε ομολογιακούς τίτλους υψηλού πιστωτικού κινδύνου, οι οποίοι μπορεί να μην διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. Δευτερευόντως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης και τραπεζικές καταθέσεις.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων υψηλής απόδοσης και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ