"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Marathon Cyprus Assets Bond Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Marathon Cyprus Assets Bond Fund
Κατηγορία: Ομολογιακό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013 (τροποποίηση στις 3/12/2014)
Επενδυτικός κίνδυνος: 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 100bps

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, κυρίως μέσω ανάληψης πιστωτικού κινδύνου, σε μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Το ενεργητικό του επενδύεται αποκλειστικά στην Κυπριακή αγορά, κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους και δευτερευόντως σε τραπεζικές καταθέσεις και μετοχές.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως κρατικών και εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ