"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Global Opportunities Balanced Fund

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Global Opportunities Balanced Fund
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 5 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 3-m + 200 bps

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος και υπεραξίας μέσω μιας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων στις διεθνείς αγορές, σε εκείνες τις εταιρίες που σύμφωνα με την ανάλυση της Εταιρίας Διαχείρισης προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Για την επίτευξη του επενδυτικού σκοπού το Επενδυτικό Τμήμα αναλαμβάνει πιστωτικό και μετοχικό κίνδυνο, επενδύοντας το ενεργητικό του σε επιλεγμένους εταιρικούς και κρατικούς ομολογιακούς τίτλους όλων των επενδυτικών βαθμίδων (από χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης έως πολύ υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης) και σε μετοχές των διεθνών αγορών. Δευτερευόντως το Επενδυτικό Τμήμα επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις και βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς (T-Bills).

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών κυρίως επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία και μέσω ομολογιακών εκδόσεων, κρατικών και εταιρικών, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου έως υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ