"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

GMM Α/Κ Βραχυπρόθεσμων Ομολόγων

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: GMM Α/Κ Βραχυπρόθεσμων Ομολόγων
Κατηγορία: Ομολογιακό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 02/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ¨GMM FUNDS¨
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 2 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Euribor 1-m + 15 bps.

Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και κεφαλαιακά κέρδη από υπεραξία βραχυπρόθεσμων ομολόγων, αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και έχοντας προστασία από την αύξηση των επιτοκίων.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε βραχυπρόθεσμους επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν κέρδη από εισόδημα, αλλά και υπεραξία κρατικών και εταιρικών ομολόγων και οι οποίοι (επενδυτές) δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ