"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

Hellas–Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Περιγραφή Α/Κ Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ

Ταυτότητα Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Όνομα: Hellas – Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Κατηγορία: Μικτό Α/Κ
Άδεια Λειτουργίας: ΟΣΕΚΑ 01/78 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Ημερομηνία άδειας λειτουργίας: 06/08/2013
Επενδυτικός κίνδυνος: 6 (από 7)
Θεματοφύλακας: Eurobank Cyprus Ltd
Δείκτης αναφοράς (benchmark) 35% Bloomberg Greece Sovereign Bond Index + 30% FTSE/ASE Large Cap + 35% Euribor 3-m .

Επενδυτικός σκοπός
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υψηλών συνολικά αποδόσεων μακροχρόνια, μέσω επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μέσων χρηματαγοράς, μετοχών, εταιρικών & κρατικών ομολόγων, τουλάχιστον κατά 55% στην Ελληνική και Κυπριακή κεφαλαιαγορά και δευτερευόντως στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές.

Σε ποιούς απευθύνεται
Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 5 ετών) , οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών και μέσω κρατικών και εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων, κυρίως επιχειρήσεων με Ελληνική ή/και Κυπριακή παρουσία, και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Προηγούμενες Επιδόσεις
Για να δείτε τις Προηγούμενες Αποδόσεις του Α/Κ πατήστε εδώ