"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Προϊόντα

Επιλογές προϊόντων αναλόγως του επενδυτικού προφίλ των επενδυτών.

Σύντομη Περιγραφή
Πλεονεκτήματα
Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ
Ενδεικτικές Επιλογές Χαρτοφυλακίων
Ημερήσιες Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
 

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια - ΟΣΕΚΑ

Hellas–Cyprus Recovery Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο

SOL GMM Balanced Fund

GMM Best Selection Balanced Fund

GMM Development Balanced Fund

GMM Global Opportunities Balanced Fund

GMM Hermes Balanced Fund

GMM Navigator World Balanced Fund

GMM Kolona Balanced Fund

GMM Geraistos Balanced Fund

GMM Themelio Balanced Fund

GMM Blue Water Investments Balanced Fund

GMM Developed Markets Balanced USD Fund

GMM Zeus Global Balanced Fund

GMM Aspendos Balanced Fund