"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Εταιρεία

Η GMM Global Money Managers είναι καινοτόμος στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εταιρικό Προφίλ
Διοικητικό Συμβούλιο
Ευέλικτες Επιλογές
Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Καριέρα στη GMM
Πολιτική Αποδοχών
 

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική επιτροπή της GMM Global Money Managers Ltd , αποτελείται από 4 μέλη.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ Νικόλαος Καλτσογιάννης (Διευθυντής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στην GMM)

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πιστοποιητικό

Θέση

1

Νικόλαος Καλτσογιάννης

(I)Πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Αναλυτής Αγορών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (πιστοποιητικό Δ).
(II)Πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αριθμός Εγγραφής: CN3356)

Διευθυντής Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

2

Σταύρος Κουγιάς

(I)Πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (πιστοποιητικό Γ).
(II)Πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αριθμός Εγγραφής: CN3349)

Διαχειριστής

3

Βασιλική Δημητριάδου

(I)Πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (πιστοποιητικό Γ).
(II)Πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αριθμός Εγγραφής: CN3355)

Μέλος

4

Βασίλειος Μάρος

(I)Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (πιστοποιητικό Β).
II)Πιστοποίηση Βασικής Εξέτασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αριθμός Εγγραφής: CN3360) 

Μέλος


Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα

Ο κ. Νίκος Καλτσογιάννης(γεν. 1967) είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Πελατών και Αναλυτής μετοχών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, κατέχει πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Ms in International Securities, Investment & Banking) του ICMA Centre of Education - Henley Business School –University of Reading. Από τον Ιανουάριο του 2007 έως το Δεκέμβριο του 2014 ήταν Εκτελεστικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της Solidus Securities ΑΕΠΕΥ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει στέλεχος σημαντικών εταιριών του Χρηματοοικονομικού τομέα, όπως : Omega Bank Group, Alpha Bank Group, Interinvest ΑΕΕΧ, κα. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ICMA, του Asset Management & Investment Council του ICMA και Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής του ICMA για την Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Βαλκανικές χώρες. Στην GMM έχει την ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ – ΟΕΕ, είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Δ.Σ. της Εταιρίας.

Ο κ. Σταύρος Κουγιάς (γεν. 1975) (γεν. 1975) είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς . Επίσης, κατέχει πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου MSc στο Mathematical Trading and Finance από το City University Business School καθώς και πτυχίου μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών . Έχει εργασθεί στην EFG Eurobank Asset Management στο τμήμα Επενδυτικής Στρατηγικής , έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Διαχειριστής της Αιολικής ΑΕΕΧ και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων της Alico ΑΕΔΑΚ με βασικό τομέα ευθύνης τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στην GMM είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας και Διαχειριστής χαρτοφυλακίων.

Η κα. Βασιλική Δημητριάδου (γεν 1972) είναι πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, κατέχει πιστοποίηση Αναβαθμισμένης Εξέτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (Ms in Finance) του Lancaster University , UK . Στην GMM είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας και Διαχειριστής χαρτοφυλακίων. Στο παρελθόν έχει διατελέσει στέλεχος εταιριών του Χρηματοοικονομικού τομέα, όπως : Intesa SanPaolo Spa / Bank IMI (1999 -2009, Treasury Dept), Εγνατία Τράπεζα ΑΕ (1997 – 1999, Treasury Dept.) , Pricewaterhouse Coopers (1997, Auditing Dept.)

Ο κ Βασίλειος Μάρος (γεν. 1968) είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς . Επίσης, κατέχει πιστοποίηση Βασικής Εξέτασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής και Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στα Συστήματα Αποφάσεων και την Οικονομετρία. Στην GMM είναι μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος στο Δ.Σ της Εταιρίας. Για πολλά έτη (1993 – 2012) έχει διατελέσει στέλεχος στο τραπεζικό χώρο (Λαϊκή Τράπεζα ΑΕ, Marfin Εγνατία Τράπεζα ΑΕ) και μέλος του Δ.Σ της Λαϊκής Leasing AE (2006-2007)