"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Εταιρεία

Η GMM Global Money Managers είναι καινοτόμος στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εταιρικό Προφίλ
Διοικητικό Συμβούλιο
Επενδυτική Επιτροπή
Διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων - ΟΣΕΚΑ
Καριέρα στη GMM
Πολιτική Αποδοχών
 

Ευέλικτες Επιλογές

H GMM, προσφέρει στον επενδυτή μια ευρεία γκάμα επιλογών για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία:

  • Yψηλό επίπεδο διαχείρισης και προσωπικής εξυπηρέτησης από τα στελέχη της GMM, με έγκαιρη και συστηματική πληροφόρηση.
  • ∆υνατότητα σύστασης και ενεργούς διαχείρισης Α/Κ με ελάχιστο ποσό 200.000 €. .Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής επιλέγει το Α/Κ του, με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στον επενδυτή παρέχεται συστηματική πληροφόρηση και αποτιμάται καθημερινά η περιουσία του εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια.
  • ∆υνατότητα επένδυσης μέσω των Α/Κ υπό την ομπρέλα της GMM, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε όλο το φάσμα των επενδυτικών επιλογών, με την ταυτόχρονη βέλτιστη γεωγραφική διασπορά.
  • Δυνατότητα σύστασης και ενεργούς διαχείρισης όλων των τύπων ΟΕΕ. Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (συμβατικής ή καταστατικής μορφής) χωρίς τους περιορισμούς των ΟΣΕΚΑ. Ένα χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ μπορεί να επενδύει μεταξύ άλλων σε μη εισηγμένες μετοχές, ακίνητα, εμπορεύματα, SPV’s κλπ.
  • ∆υνατότητα επένδυσης κεφαλαίων που τυχόν διαθέτει ο επενδυτής σε άλλο νόμισμα, πέραν του Ευρώ,εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη διασπορά.
  • ∆υνατότητα καταχώρησης ενός Α/Κ και σε άλλη χώρα της EE.
  • ∆υνατότητα επιλογής χώρας έκδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του θεματοφύλακά του.