"Η GMM είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου(ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13)"
 
Αρχική | Συνδέσμοι | FAQ | Επικοινωνία | |  
 
 

Εταιρικό ΠροφίλΆδεια Λειτουργίας
 

Εταιρικό Προφίλ

H GMM Global Money Managers Ltd είναι μία εταιρία διαχείρισης του Ν78/2012, με αριθμό αδείας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 2/13, που δραστηριοποιείται στο χρηματοοικονομικό τομέα, με σκοπό την σύσταση, λειτουργία και διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη κοινοτική οδηγία UCITS IV, προς την οποία έχει εναρμονιστεί η νομοθεσία της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.

Καινοτομεί στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων με έδρα την Κύπρο, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική γεωγραφική κάλυψη της τοπικής αγοράς, της Ελλάδας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η GMM έχει ως στόχο την προστασία των υπό διαχείριση κεφαλαίων σε συνδυασμό με τη βέλτιστη απόδοσή τους.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ευρεία διασπορά του επενδυτικού κινδύνου στις διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, η GMM, μέσω των αμοιβαίων της κεφαλαίων και των συναφών με αυτά προϊόντων της (ETF’s, SIV’s κλπ), προσφέρει, τόσο στα μικρά και μεσαία όσο και στα μεγάλου μεγέθους χαρτοφυλάκια φυσικών ή νομικών προσώπων, ένα μεγάλο εύρος δυνητικών επενδυτικών επιλογών (διαχείρισης διαθεσίμων – ομολογιακά – μικτά – μετοχικά – ειδικού τύπου κλπ).

Παράλληλα, η καταξιωμένη στο χώρο διοικητική ομάδα και οι συνεργάτες της GMM, με την πολυετή εμπειρία τους, την εξειδικευμένη γνώση και την έμπνευση που χρειάζεται, παρακολουθεί και αναλύει για λογαριασμό του επενδυτή τις εξελίξεις στην αγορά, αποσκοπώντας στην προστασία και βέλτιστη απόδοση του επενδυτικού κεφαλαίου.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ